Rapporten gir en oversikt over registreringer som er gjort av produsenter innen husflidsinspirert håndverk og småindustri. Det gis en vurdering av hvilke registre som synes å ta opp i seg opplysninger relevante for Norway Crafts, og endelig skisseres ulike løsninger for et framtidig Norway Crafts register

Bestill rapport

Norway Crafts produsentregister – et prosjekt | (rapportnr. 199121)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X