Prosjektet har vært finansiert av Luftfartsverket, Hurum-prosjektet. Faglig har prosjektet vært knyttet til Hurum kommune. Kapittel 1 er en grov analyse av befolknings- og næringsutviklingen i Hurum. Kapittel 2 oppsummerer synspunkter som kom fram gjennom intervju med bedriftsledere i kommunen. Kapittel 3 oppsummerer resultatene fra en idedugnad om næringsutvikling. I kapittel 4 drøftes utviklingen av Storsandområdet.

Bestill rapport

Næringsutvikling i Hurum | (rapportnr. 199020)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 75,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X