Prosjektet har vært finansiert av Luftfartsverket, Hurum-prosjektet. Faglig har prosjektet vært knyttet til Hurum kommune. Kapittel 1 er en grov analyse av befolknings- og næringsutviklingen i Hurum. Kapittel 2 oppsummerer synspunkter som kom fram gjennom intervju med bedriftsledere i kommunen. Kapittel 3 oppsummerer resultatene fra en idedugnad om næringsutvikling. I kapittel 4 drøftes utviklingen av Storsandområdet.

Bestill rapport

Næringsutvikling i Hurum | (rapportnr. 199020)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X