Årsarkiv 2015

Notat om skolestruktur Lillehammer legges fram

Notatet Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune legges fram i dag. Utredningen er skrevet av  Per Kristian Alnes og Tonje Lauritzen og skal bidra inn i kommunens strategiarbeid for fremtidens skole- og barnehagestruktur. Den kan lastes ned her. Studien er svært begrenset og fokuserer på forhold som bosetting, oppvekstmiljø og barnehagens og skolens plass i lokalsamfunnet. -Vi kommer ikke med anbefalinger,… Les mer »

Studie om prosjektbasert læring for Krigsskolen

Østlandsforskning har på oppdrag av Krigsskolen gjennomført en litteraturstudie om prosjektbasert læring. Fokuset har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som arbeidsform og læringsstrategi ved Krigsskolen. Rapporten kan lastes ned her. Forskningen har ulike forskningsfokus, metoder og viser til ulike resultater, men til sammen kan litteraturgjennomgangen benyttes som… Les mer »

Går på skolen selv om de er syke

I en ny artikkel i British Medical Journal Open (BMJ Open) ser forsker Vegard Johansen på utbredelsen av sykenærvær blant elever i ungdomsskole og videregående skole. Sykenærvær viser til det å gå på jobb selv om man er syk. Tidligere har Østlandsforskning gjort flere studier om sykefravær og sykenærvær blant yrkesaktive.  Det har imidlertid ikke vært gjort noen… Les mer »

Bioøkonomistrategi for Innlandet

Kan Innlandet ta en sterk posisjon i det ‘grønne skiftet’? ‘Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune og ble vedtatt i begge Fylkestingene i april. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet. Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for strategiarbeidet…. Les mer »

Til alle som er sultne- på mat og mer kunnskap!

Her er programmet for Forskningsdagene 2015 i Lillehammerregionen: Torsdag 17/9 – «Forskningsfrokost om lokalmat i reiselivet» på Stasjonen i Lillehammer kl. 0800 – 0900. Gratis frokost! Lokalprodusert mat blir å finne både på frokostbordet og som foredragstema når dokotorgradsstipendiatene Gunhild Wedum og Jonas Åstrøm fra HiL inviterer til forskningsfrokost om innovasjon, lokalmat og betydningen av… Les mer »