Kategoriserte innlegg: skog

Nytt bokkapittel om grønn omstilling

Forskere Eivind Merok og Bjørnar Sæther bidrar med et kapittel i en ny bok om bærekraftig utvikling av naturressurser. Boken ‘Grønn omstilling (Universitetsforlaget) belyser veivalgene vi står overfor i omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Hovedargumentet i boken er at omstillingen i Norge ikke kun er et resultat av teknologisk endring eller utenforliggende… Les mer »

Nå går det åt skauen

Nå går det åt skauen! er tittelen på et debattinnlegg fra forsker Tor Arnesen i den nyeste utgaven av Norsk Skogbruk. Arnesen har tegnet et figur som viser at norske skogeiere er aktive i mange ledd framover i verdikjeden og at de samarbeider på kryss og tvers. Dette er ifølge Arnesen et godt utgangspunkt for innovasjonen… Les mer »

Urbant trebyggeri

Hvorfor blir det ikke brukt mer tre når det bygges i byområder? I prosjektet ‘Innovasjonsbarrierer for industrialisert, urbant trebyggeri’ kartlegges faktorene som fremmer og hemmer bruk av trebaserte industriprodukter i byområder på Østlandet. -Vi har tradisjon for å bruke mye tre når vi bygger eneboliger og rekkehus i Norge, mens blokkene har hatt lite bruk av… Les mer »

Bioøkonomistrategi for Innlandet

Kan Innlandet ta en sterk posisjon i det ‘grønne skiftet’? ‘Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune og ble vedtatt i begge Fylkestingene i april. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet. Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for strategiarbeidet…. Les mer »

Velkommen til «skogdag»

Den 3. september inviterer Allianse for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio) til «skogdag» i samarbeid med Mjøsen Skog SA. Allbio er en aktørgruppe bestående av flere fagmiljøer, nemlig HiG, HiL, HIHm, Østlandsforskning, Bioforsk Øst, Energigården, Skogbrukets kursinstitutt og bioenerginæringa i Innlandet. Arbeidet til Allbio er støttet av Regionalt forskningsfond Innlandet og VRI Innlandet. På skogdagen vil en… Les mer »