Den 3. september inviterer Allianse for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio) til «skogdag» i samarbeid med Mjøsen Skog SA.

Allbio er en aktørgruppe bestående av flere fagmiljøer, nemlig HiG, HiL, HIHm, Østlandsforskning, Bioforsk Øst, Energigården, Skogbrukets kursinstitutt og bioenerginæringa i Innlandet. Arbeidet til Allbio er støttet av Regionalt forskningsfond Innlandet og VRI Innlandet.

På skogdagen vil en se nærmere på skjøtselstiltaket «Maskinell ungskogpleie». Flisstøtteordningen er som kjent avviklet. Dette har medført en nedgang i produksjon av primær biobrensel unntatt ordinært massevirke. Skjøtselstiltaket maskinell ungskogpleie innebærer en tidlig tynning hvor en tar ut hele trær. Produktet er introdusert som et nytt sortiment til biobrensel. Mjøsen Skog har nå fått en del driftserfaringer med sortimentet. I tillegg til en orientering om maskinell ungskogpleie vil det bli en gjennomgang av verdikjeden for biobrensler generelt og orientering om utviklingen i markedet.

Skogdagen er åpen for alle interesserte.

Oppmøte er ved tømmerterminalen til Mjøsen Skog ved Rudshøgda, onsdag den 3. september kl. 10.00.

Vi er tilbake ved tømmerterminalen rundt kl. 14.

Det vil bli servert en enkel lunsj i skogen, vi ber derfor om påmelding til skogdagen innen 22.8.2014.

Kontaktperson for informasjon og påmelding er Bengt Gunnar Hillring ved Høgskolen i Hedmark: bengt.hillring@hihm.no

Vel møtt!