Nå går det åt skauen! er tittelen på et debattinnlegg fra forsker Tor Arnesen i den nyeste utgaven av Norsk Skogbruk.

Arnesen har tegnet et figur som viser at norske skogeiere er aktive i mange ledd framover i verdikjeden og at de samarbeider på kryss og tvers. Dette er ifølge Arnesen et godt utgangspunkt for innovasjonen som kreves for å gjennomføre det grønne skiftet. Men er nettverket tilfeldig eller en bevist strategi, spør han.

 

Sammenlikner med Sverige

Nylig publiserte Ivar Stuve, Merethe Lerfald og Kristian Lein en kronikk i forskjellige aviser der de presenterte noen funn fra et benchmarkingsprosjekt.

I prosjektet sammenliknes tømmerkjeden fra skogen, avvirkning og transport med tilsvarende forhold først og fremst i Sverige. Hvor gode er vi og på hvilke områder er det mest å hente? Resultatene i prosjektet avdekker ifølge forskerne flere interessante forbedringsområder. Her må alle aktørene ta et ansvar for å realisere potensialet – ikke minst gjelder dette de sentrale aktørene i Innlandet som Mjøsen Skog og Glommen Skog og relevante offentlige myndigheter. hele innlegget kan leses her.

Saken ble følgt opp i avisa Østlendingen.

Figuren viser eierskap i skog- og treindustrien.

Figuren viser eierskap i skog- og treindustrien.