Hugo Birkelund

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Hugo Birkelund har 15 publikasjoner på ostforsk.no.

Utlokalisering av eierskap fra Oppland

Prosjektet gir innsikt i hvordan endringer i lokaliseringen av eierskapet påvirker bedriftenes vitale funksjoner for lokale forhold. Teorigjennomgang og intervjusøkelse viser at bedriftsoppkjøp hovedsakelig går fra periferi til sentrum. Gitt at forholdene var slik at...

Miljøavgifter på drikkevareemballasje

I rapporten drøftes det faglige grunnlaget for miljøavgifter på drikkevareemballasje samt behovet for endringer i dagens avgiftssystem. Som bakgrunn gis det en beskrivelse og vurdering av utviklingstrekk og nåsituasjon når det gjelder bruken av drikkevareemballasje,...

Byøkologi og kommuneplanlegging

Hvordan kan økologitenkningen tilpasses kommuneplanleggingen? Etter en gjennomgang av økologibegrepet og noen av de økologiske problemene som manifisterer seg i byer, fokuseres det på kommuneplanleggingens utfordringer og muligheter. Notatet avsluttes med noen aktuelle temaer for...