Kan Innlandet ta en sterk posisjon i det ‘grønne skiftet’? ‘Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune og ble vedtatt i begge Fylkestingene i april. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet.

Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for strategiarbeidet.

-Strategien skal bidra til vekst i Innlandet, basert på regionens fornybare, grønne ressurser, sier prosjektleder Tor Arnesen.  Dette skal lede til økt konkurransekraft og verdiskaping i området, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.

Oppdraget til Østlandsforskning innebærer utarbeidelse og ferdigstilling av strategien og et tilhørende tiltaksplan for perioden 2016-2019.

Forskergruppen vil gjennomføre arbeidet sammen med styringsgruppen som vil bli oppnevnt for arbeidet, og i samarbeid med blant annet næringsliv og andre aktører i og utenfor regionen.

Prosjektet starter så fort styringsgruppen er på plass og skal ferdigstilles med iverksetting av tiltaksplanen i slutten av 2016.