Årsarkiv 2015

Fjell-forsk-nett sparket i gang

-Vi skal få opp relevant kunnskap for fjellområdene og drøfte hva som er viktig for å ha en positiv utvikling i disse områdene. Dette sier samfunnsgeograf Kjell Overvåg, den første styreleder i det nylig opprettede nettverket fjell-forsk-nett. Nettverket hadde sitt første årsmøte forrige uke, der Overvåg ble valgt for en to-årsperiode. Fjell-forsk-nett ble initiert i… Les mer »

Ser på grunnlag for kommunesammenslåing

Fylkesmannen i Oppland har bedt Østlandsforskning om å bistå med datagrunnlag i forbindelse med kommunereformen. -Vi skal gi Fylkesmannen et mer omfattende datagrunnlag for de vurderinger av aktuelle  sammenslåingsalternativer de er pålagt å fremme for departementet.  I første omgang ser vi nærmere på Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og Valdres, sier prosjektleder Birgitta Ericsson. Østlandsforskning kan benytte… Les mer »

-Invester i rådgivning og nettverk

Forsker Bjørnar Sæther presenterte i helgen noen funn han har gjort i forbindelse med ‘Hvordan lærer bonden i Oppland’, et prosjekt i oppdrag av Oppland Fylkeskommune. På Landbrukshelg Innlandet i Øyer hold han foredrag for 250 tilhørere. Sæther anbefaler bønder å øke bruken av rådgivere og stille klare krav til rådgiverne. -Utgifter til rådgivning må… Les mer »

Easier said than done

Forsker Atle Hauge legger fredag på festivalet Trondheim Calling fram rapporten ‘Easier said than done- Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag’. Hauge og Ola Haampland fra Høgskolen i Hedmark har sett på betydningen av offentlige institusjoner, organisasjoner, programmer og støttetiltak for film- og musikkbransjen i Trøndelag.  «Vi mener at hvordan virkemiddelapparatet er organisert i… Les mer »

På tide med praktisk politikk i fjellområder

-Bruk og vernpolitikken i fjellområdene har til nå handlet om gode intensjoner, og i liten grad blitt omsatt til praktisk politikk, sier fjellforsker Kjell Overvåg i dag på konferanse Forskning i friluft på Lillehammer. Han har de siste tre årene jobbet med et forskningsprosjekt som fokuserer på utfordringene til en fjellpolitikk. Overvåg mener at det… Les mer »

Om barn med to hjem

Nye tall fra SSB viser at stadig flere foreldre går fra hverandre- og at stadig flere barn har delt bosted. Det har vært flere mediaoppslag om dette de siste dagene, men det stemmer  ikke at det de siste 10 årene ikke har blitt forsket på hvordan barn opplever å pendle mellom to hjem. Sosiolog Tonje… Les mer »