Forsker Atle Hauge legger fredag på festivalet Trondheim Calling fram rapporten ‘Easier said than done- Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag’. Hauge og Ola Haampland fra Høgskolen i Hedmark har sett på betydningen av offentlige institusjoner, organisasjoner, programmer og støttetiltak for film- og musikkbransjen i Trøndelag.  «Vi mener at hvordan virkemiddelapparatet er organisert i film kan stå som et forbilde», skriver de i rapporten.

I evalueringen  tegner forskerne et tydelig bilde: Musikkbransjen i Trøndelag er relativt stor, men sliter med økonomien og ser ut til å være i en stagnasjonsperiode. Film er mindre både i antall sysselsatte og selskaper, men er likevel inne i en svært positiv utvikling. Virkemiddelapparatet for film er ryddig, oversiktlig og velfungerende. Fra musikkbransjen har forskerne hørt om et virkemiddelapparat som er i større grad fragmentert og vanskeligere å forholde seg til.

På Trondheim Calling presenterer og diskuterer Hauge resultatene. Tittelen til rapporten Easier said than done er forresten hittlåten fra 2002 fra det trønderske låtskriverselskapet Stargate.