Årsarkiv 2015

Hvordan går det med din kommune?

  Østlandsforskning gir nå tilbud til alle 23 kommuner som deltok i undersøkelsen ‘Folkehelse- og levekår i Oppland’ om å gjennomføre analyser av sosiale og demografiske forskjeller i levekår og helse. I den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland deltok rundt 8000 opplendinger. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids-… Les mer »

Nytt prosjekt om verdiskapning i landbruket

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning har fått oppdrag å analysere verdiskapningen i landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane. Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene i disse fylkene er ansvarlig for prosjektet. Østlandsforskning får ansvaret å analysere verdiskapning i skognæringen, den landbruksbaserte industrien og ringvirkningen. NILF skal fokusere på verdiskapning i jordbruket. Det overordnede formålet… Les mer »

Tar pulsen på Innlandet

Etter fjorårets suksess prolongerer Sparebanken Hedmark og Østlandsforsnking konjunkturbarometeret for Innlandet.  Barometeret presenteres denne uke på forskjellige steder i Innlandet og er en skatt av informasjon om befolkningsutvikling og -struktur, flyttemønster, pendling og utdanning i Hedmark og Oppland. 

Barometeret ser på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i disse to fylkene. Den er i hovedsak basert på materiale fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har forbrukerne og bedrifter blitt spurt om deres økonomiske forventninger for 2015.