Østlandsforskning gir nå tilbud til alle 23 kommuner som deltok i undersøkelsen ‘Folkehelse- og levekår i Oppland’ om å gjennomføre analyser av sosiale og demografiske forskjeller i levekår og helse.

I den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland deltok rundt 8000 opplendinger. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter er viktige faktorer for folkehelsa, og alle disse temaene er tatt opp i undersøkelsen.

Resultatene er tidligere i høst presentert på fylkesnivå og regionnivå. Nå gir Østlandsforskning tilbud om å gjennomføre analyser på kommunenivå. Vi har for eksempel mulighet til å se på forskjeller i levekår og helse mellom menn og kvinner og ulike aldersgrupper, og forskjeller ut fra inntektsnivå og utdanningsnivå.

Fristen for å bestille analyser på kommunenivå er 31. januar.

Om din kommune er interesserte, ta kontakt med forsker Vegard Johansen eller forskningsleder Trude Hella Eide.