Kari Bjerke Batt-Rawden

Kari B. Batt-Rawden har vært ansatt som forsker 2 ved Østlandsforskning, Lillehammer siden 1. februar, 2008. Tidligere arbeidserfaring er bl.a. som 1. konsulent/sosiolog ved Statens helseundersøkelser, Oslo, 1988-1998, prosjektleder for studiet ”Kvinner og Helse” ved Kvinneuniversitetet, 1994-1998, og forsker ved Akershus universitetssykehus, 1997-1998.  I tillegg har hun vært 1. lektor/1. amanuensis ved Høgskolene i Akershus og Hedmark, 1998-2008. Hun har gjort diverse sensoroppdrag for Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås og Høgskolen i Oslo, 2000-2010 i folkehelsevitenskap. Hun har sitt doktorgradsarbeid i musikksosiologi ved University of Exeter, England og har bl.a. skrevet flere vitenskapelige artikler både nasjonalt og internasjonalt om temaene musikk, helse og livskvalitet. Batt-Rawden har arbeidet med forskning og evaluering på området folkehelse, sykdom, kultur, musikk, empowerment, brukermedvirkning, rehabilitering og livskvalitet.

Publikasjoner

Kari Bjerke Batt-Rawden har 15 publikasjoner på ostforsk.no.