Liv J. Solheim

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Liv J. Solheim har 12 publikasjoner på ostforsk.no.

Sosialhjelp og sjølvrespekt

Rapporten handlar om korleis langtidsklientar på sosialhjelp meistrar sin livssituasjon og korleis dei strevar for å oppretthalde sjølvrespekten både overfor omgivnadene og hjelpeapparatet

Kvinneliv på Svalbard

Rapporten er den tredje av fire i ein kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. Denne rapporten gir eit bilete av breidde og variasjoner i kvinners kvardagsliv på Svalbard, og presenterer deira tilpassingar og...

Trygdefunksjonæren som portvakt i trygdesystemet

I denne rapporten vert søkjelyset retta mot trygdefunksjonæren si rolle i handsaming av uførepensjonsaker, og på samhandling mellom trygdekontor og trygdesøkjar. Trygdekontoret er kjent for å drive regelorientert sakshandsaming. I denne rapporten vert oppmerksemda retta...