Grande og Ringen ønsker med dette prosjektet å utarbeide en samarbeidsmodell med sykehus og kommuner om å tilby utskrivningsklare pasienter, behandling og trening som de har behov for for å kunne klare seg hjemme. Utvalget består av 15 informanter. Grande og Ringen opplevde at pasientene har hatt er reelt behov for opphold. De som har vært der kort tid har opplevd at de gjorde framskritt fort og at dette var en fin mellomstasjon på veien til å klare hverdagen bedre i hjemmet. Dette punktet understøttes også i Østlandsforsknings sine data. Både Grande og Ringen har hatt god nytte av å bli bedre kjent med oppbyggingen og organiseringen av kommunene som de har vært i kontakt med. En del av prosjektets hensikt, nemlig å gå opp nye kommunikasjonslinjer mellom dem og kommunen har blitt oppfylt.

Bestill rapport

Samhandlingsprosjektet. En evaluering av et omstillingsprosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter AS og Ringen Rehabiliteringssenter AS | (rapportnr. 201205)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X