Lillehammer sjukehjem er en sliten institusjon i den forstand at de ansatte har arbeidet under stort press over flere år. Det kan være mange og sammensatte grunner til at folk blir sjukemeldte og borte fra jobben. Men for de fleste gjelder det at det er arbeidssituasjonen som er for tøff, og det er her vi finner hovedårsaken til stress, og muskel- og skjelettlidelser. Et viktig funn i undersøkelsen er den sterke tilknytning til jobben og arbeidsplassen som de sjukemeldte gir uttrykk for; de liker arbeidet med pasientene, og de liker i hovedsak kollegene. Vår konklusjon er at løsningen for manges vedkommende er svært enkel, samtidig som den virker helt urealistisk; nemlig at det blir flere hender og hoder til å dele oppgavene. Slik sett er mangelfull pleie et strukturproblem som skyldes for knappe rammer. De knappe rammene går ut over pasientene, men også de ansatte, som i noen tilfeller betaler med sin egen helse.

Bestill rapport

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere – Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem | (rapportnr. 200901)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X