Rapporten er basert på klientdata formottakere av sosialhjelp og uføretrygd i 7 Mjøskommuner i åra 1986-88. Hovedhensikten med rapporten er å finne ut mer om hva som kjennetegner «dobbeltbrukerne», dvs. de som mottar økonomisk støtte fra begge hjelpesystemene.

Bestill rapport

Med uføretrygd og sosialhjelp – dobbeltsikret eller ofre for offentlig udugelighet | (rapportnr. 199115)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X