Rapporten er basert på klientdata formottakere av sosialhjelp og uføretrygd i 7 Mjøskommuner i åra 1986-88. Hovedhensikten med rapporten er å finne ut mer om hva som kjennetegner «dobbeltbrukerne», dvs. de som mottar økonomisk støtte fra begge hjelpesystemene.

Bestill rapport

Med uføretrygd og sosialhjelp – dobbeltsikret eller ofre for offentlig udugelighet | (rapportnr. 199115)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X