Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling- Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH)

Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre av samarbeidsprosjektet «Økte sosialhjelpsutgifter» som Nav Ringsaker, Nav Hamar, Nav Stange og Nav Løten har hatt siden 2014. Prosjektet er initiert av Ringsaker kommune og… Les mer »

Engangere og gjengangere – hvorfor noen forblir sosialhjelpmottakere

Rapporten bygger på materialet fra intervjuundersøkelsen av sosialklienter levekår, og tar som utgangspunkt en diskusjon av sosialhjelpas rolle før og nå. Rapporten viser at mange av de samfunnsfaglige modellene som brukes kan forklares lite av hvorfor noen blir gående på sosialhjelp og andre ikke. Lengde på arbeidsløshetsperioden og tidligere stønadstid er de beste predikatorene på… Les mer »

Aktivisering, kvalifisering og integrering. Evaluering av Kloden og Servicekontoret

I rapporten evalueres to prosjekter som ble igangsatt i Sagene og Torshov bydel i Oslo i 1995 og 1996, i den hensikt å bidra til kvalifisering for arbeid eller arbeidsmarkedsopplæring, nettverksbygging og økt deltakelse i samfunnet. «Servicekontoret» er et prosjekt der formål, målgrupper og oppgaver har vært klart definert. «Kloden» er et mer eksperimentelt prosjekt,… Les mer »