Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere – Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem

Lillehammer sjukehjem er en sliten institusjon i den forstand at de ansatte har arbeidet under stort press over flere år. Det kan være mange og sammensatte grunner til at folk blir sjukemeldte og borte fra jobben. Men for de fleste gjelder det at det er arbeidssituasjonen som er for tøff, og det er her vi… Les mer »