Sosiale årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge

Denne rapporten er en del av et treårig norsk/svensk forskningsprosjekt som ser på betydningen av sosiale årsaker til sykefravær og de sykemeldtes opplevelse av å være sykemeldt. Målet med forskningsprosjektet er å bidra til ny innsikt i hvordan samspillet med omgivelsene både kan fremme og hemme sykemeldinger. I denne rapporten viser vi til de funnene… Les mer »

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere – Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem

Lillehammer sjukehjem er en sliten institusjon i den forstand at de ansatte har arbeidet under stort press over flere år. Det kan være mange og sammensatte grunner til at folk blir sjukemeldte og borte fra jobben. Men for de fleste gjelder det at det er arbeidssituasjonen som er for tøff, og det er her vi… Les mer »