Årsarkiv 2015

Excel – en kjekk huskeliste for kommandoer

Vidhya tilbyr mange greie huskelister for dataanalyse – også for Excel-brukere. Særlig nyttig når du bruker Excel av og til, og skal friske opp forskjellige kommandoer igjen og igjen … her er hans «Simple Yet Powerful Excel Tricks for Analyzing Data» – anbefales http://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/11/excel-tips-tricks-data-analysis/

7000 europeere svarer på spørreundersøkelse om entreprenørskap

Nesten 7000 elever, lærere, foreldre og næringslivsfolk fra fem land har svart på en spørreundersøkelse i forbindelse med EU-prosjektet ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship Education’ (ICEE ). Svarprosentene i både elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen er på over 90 prosent. ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å… Les mer »

Reiselivskonferansen ‘Enda bedre opplevelser’

Hva kan forskningen bidra med for å utvikle reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland? Hvordan kan virkemidlene innen forskning og utvikling (FoU) brukes? Disse spørsmål står sentrale på Reiselivskonferanse ‘Enda bedre opplevelser’ som arrangeres i Ringsaker den 22.oktober. Arrangøren er VRI Innlandet Reiseliv, Forskningsrådets satsing på Virkemiddel for regional FoU og innovasjon. Østlandsforskning er partner i… Les mer »

Fra distriktshotell til samfunnshotell

Omstilling av distriktshoteller til samfunnshoteller er mulig, men bør gå sakte og på bedriftens premisser. Mulighetene for stabile driftsforhold ligger i å utvikle tilbud som etterspørres i lokalsamfunnet og -befolkningen. Dette er konklusjonene av en evaluering som Østlandsforskning har gjort på oppdrag fra SIVA. Denne statlige organisasjonen som støtter opp grundervirksomhet har gjennomført et pilotprosjekt med… Les mer »