Årsarkiv 2015

ENRI will lead European mini-Company project

What impact do mini-companies have on students, schools and society as a whole? How to increase the amount of students who participate in mini-companies? What kind of hindrances and drivers can we identify? Eastern Norway Research Institute (ENRI) will the next three years be leading the research part of the project ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship… Les mer »

Hvor føler barna seg hjemme?

Innholdet av tiden som skilsmissebarn bruker med far eller mor er viktigere enn hvor mye de er hos hvem. Og barnas perspektiv på hva som er hjem kan være annerledes enn foreldrenes. Det skriver sosiolog Tonje Lauritzen i en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Sammen kronikken ble også publisert i Oppland Arbeiderblad. Lauritzen har intervjuet barn mellom… Les mer »

Svensker har ikke råd til fravær, nordmenn liker jobben

Mens mange syke svensker går på jobb av økonomiske grunner, så viser nordmenn til arbeidsglede og helsefordeler. Dette konkluderer forfatterne av en ny artikkel i International Journal of Social Welfare. I artikkelen diskuterer Vegard Johansen fra Østlandsforskning, Staffan Marklund fra Karolinska Institutet (førsteforfatter), Gunnar Aronsson fra Stockholms Universitet, og Liv Solheim fra Høgskolen i Lillehammer grunnene til… Les mer »

Forsker på oppdrag fra Norges Bank

«Norges Bank regionale nettverk har utviklet seg til å bli en av våre viktigste informasjonskilder for å forstå utviklingen i norsk økonomi», mener sentralbanksjefen Øystein Olsen. Forskere fra Østlandsforskning er snart i gang igjen med å hente inn informasjon, og deres data er viktig innspill til Norges pengepolitikk og beslutninger rundt styringsrenten. Norges Bank regionale nettverk… Les mer »

30-åringen er ingen døgnflue

Det har vært et ambivalent år for Østlandsforskning, men i starten av 2015 er det all grunn for optimisme. Et nasjonalt institutt med regional relevans. Det er slik direktør i Østlandsforsking Tor Arnesen ønsker å beskrive ‘ØF’. «Og instituttet er ingen døgnflue. I 30 år har vi levert 20 til 25 forskerårsverk årlig; alt i nasjonal… Les mer »

Atle Hauge blir professor

Samfunnsgeograf Atle Hauge på Østlandsforskning er tilsatt som professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Hauge skal bli tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT). «Østlandsforskning fungerer som en rekruteringsplattform av kompetanse til regionen, og det har gjennom årene vært flere overganger som denne  », sier direktør Tor Arnesen, som mener dette sier noe om… Les mer »