Årsarkiv 2015

Elevbedrift er nyttig for elever med spesialundervisning

Deltakelse i en elevbedrift er positivt for skoleprestasjonene til elever som har spesialundervisning. Dette skriver forsker Vegard Johansen og Hege Somby (Høgskolen i Lillehammer) i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research. Det viser seg at elever med spesialundervisning som har deltatt i faget Elevbedrift har bedre karakterer i Norsk skriftlig og Matematikk enn elever… Les mer »

Næringsslivsseminar ‘Utfordringer i Innlandets og Norges økonomi’

Gjennom Norges Bank regional nettverk Region Innland har bedrifter i Oppland og Hedmark innflytelse på Norges pengepolitikk. For å understreke samarbeidet møter sentrale personer fra Norges Bank sine informanter hver høst. I år ble næringslivsseminaret arrangert 13.november i Bøverbru på Toten. Her holdt visesentralbanksjef Jon Nicolaisen foredrag om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi -NB: kun figurer til foredraget er publisert. Banksjef… Les mer »

Reiseliv Innlandet- sammenliknet med andre

Hva kan reiselivsdestinasjonene i Hedmark og Oppland lære av andre? På hvilke områdene gjør de det bra, hvor kan de gjøre det bedre? I forbindelse med VRI-prosjektet ‘Benchmarking reiseliv Innlandet’ har Østlandsforskning gjort en såkalt ‘performance benchmark’ av reiselivet i Innlandet, og sammenliknet destinasjonene i området med andre relevante destinasjoner. Statistikken viser at Innlandets reiselivsdestinasjoner… Les mer »

R og R Studio

Noen er interessert i å bruke R. Da er R Studio et nyttig grafisk brukergrensesnitt. Det er laget en serie instruksjonsvideoer for bruk av R Studio, se her: R Studio