Kategoriserte innlegg: Næringsutvikling

Spørreundersøkelse om fornyelse og verdiskaping i næringslivet

Opp til 2000 bedrifter i Innlandet, Hordaland og Nordland mottar denne uke et spørreskjema som skal klarlegge hva som er utfordringene og hvor potensialet ligger i de ulike delene av næringslivet i regionen. Spørsmålene handler blant annet om hvordan COVID-19 har påvirket bedriftsutviklingen, om digitalisering, holdningen til bærekraft og miljø og om bedriftens innovasjonsvirksomhet. Det… Les mer »

Kommuner og næringsutvikling – tre gode eksempler fra Innlandet

Hvordan kan kommunen legge til rette for og stimulere til næringsutvikling? Hvilke resultater i form av både arbeidsplasser, verdiskaping og bosetting kan dette gi? Distrikssenteret utfordret 4 forskningsmiljøer i hele landet å komme med eksempler. Østlandsforskning har laget en kort rapport med gode eksempler fra Innlandet: Trysil, Vågå og Alvdal. Les notatet om Trysil, Vågå og… Les mer »

Næringsslivsseminar ‘Utfordringer i Innlandets og Norges økonomi’

Gjennom Norges Bank regional nettverk Region Innland har bedrifter i Oppland og Hedmark innflytelse på Norges pengepolitikk. For å understreke samarbeidet møter sentrale personer fra Norges Bank sine informanter hver høst. I år ble næringslivsseminaret arrangert 13.november i Bøverbru på Toten. Her holdt visesentralbanksjef Jon Nicolaisen foredrag om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi -NB: kun figurer til foredraget er publisert. Banksjef… Les mer »

Vellykket næringslivsseminar

ØFs årlige næringslivsseminar ble i år arrangert i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Lillehammer på Storhove torsdag 8.november.

Seminaret samlet nær 100 deltakere og inneholdt som vanlig veldig gode foredragsholdere fra Norges Bank, denne gang visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad samt Age Bakker fra forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland.

Invitasjon til næringslivsseminar

I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark inviterer Østlandsforskning til næringslivsseminar den 8. november 2012. Seminaret holdes hos Høgskolen i Lillehammer (auditorium B) på Storhove. Påmelding gjøres til ab@ostforsk.no Programmet finner du ved å klikke på bildet under:      

Invitasjon til ODA-seminar 26. oktober 2012

Oda

Nytt ODA-seminar om maktens kvinner! Torild Skard besøker ODA! Fredag 26. oktober 2012 kl. 11:00-12:30 innleder Torild om «Maktens kvinner: Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010». Dette er tittelen på boka Torild har gitt ut i år. Dette blir utgangspunkt for spørsmål og diskusjon. Som mange godt vet, har Torild lang og bred erfaring på… Les mer »