Hvordan kan kommunen legge til rette for og stimulere til næringsutvikling? Hvilke resultater i form av både arbeidsplasser, verdiskaping og bosetting kan dette gi?

Utsikt i Alvdal

Utsikt i Alvdal

Distrikssenteret utfordret 4 forskningsmiljøer i hele landet å komme med eksempler. Østlandsforskning har laget en kort rapport med gode eksempler fra

Innlandet: Trysil, Vågå og Alvdal.

Les notatet om Trysil, Vågå og Alvdal her

Felles for alle omtalte kommuner er at de kan påvise en sammenheng mellom det kommuneorganisasjonen gjør og resultater for næringslivet. I alle kommuner finnes det et lokalt handlingsrom der kommuneorganisasjonen kan påvirke nærings- og samfunnsutviklingen. Kommunens rolle anses spesielt viktig i distriktskommuner.

Alle 12 eksempler er samlet i notatet Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling, som kan leses her