Oda

Nytt ODA-seminar om maktens kvinner!

Torild Skard besøker ODA! Fredag 26. oktober 2012 kl. 11:00-12:30 innleder Torild om «Maktens kvinner: Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010». Dette er tittelen på boka Torild har gitt ut i år. Dette blir utgangspunkt for spørsmål og diskusjon. Som mange godt vet, har Torild lang og bred erfaring på spørsmål om likestilling og politikk, internasjonalt blant annet fra UNESCO og UNICEF, fra Utenriksdepartementet og Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Vi møtes i møterommet N-501 på Høgskolen i Lillehammer (i etasjen der SeLL har kontorer). Det serveres kaffe og te! Vel møtt.

ODA er et nettverk for kvinne- og kjønnsforskning ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Østlandsforskning (ØF). Du kan lese mer om ODA her:

http://www.hil.no/hil/forskning/forskningsomraader/kvinne_og_kjoennsforskning_oda

Oda