Etter fjorårets suksess viderefører Sparebanken Hedmark og Østlandsforsnking konjunkturbarometeret for Innlandet.  Barometeret presenteres denne uke på forskjellige steder i Innlandet og gir informasjon om befolkningsutvikling og -struktur, flyttemønster, pendling og utdanning i Hedmark og Oppland. barometer 2014

Barometeret ser på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i disse to fylkene og er i hovedsak basert på materiale fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har forbrukere og bedrifter blitt spurt om deres økonomiske forventninger til året 2015.

Resultatene viser blant annet at pendlingen fra Oslo til Innlandet har økt betydelig de siste årene. Sysselsettingen har også økt i Hedmark og Oppland, men litt mindre enn på nasjonalt nivå. Byen i Innlandet med mest økonomisk optimisme for framtiden er Lillehammer, med Hedmarken hakk i hæl.

Utfordringen ligger i mangelen på befolkningsvekst og dermed arbeidskraft, innvandring er motoren her. For å trekke folk til Innlandet bør det legges til rette for boligutvikling som er tilpasset behovet og god infrastuktur. ,,Skal vi leve godt, så må vi bo godt», konkluderer regionbanksjef Margrete Bjelde under presentasjonen av barometeret op Hamar. Adgang til tjenester som skole og barnehage og tilrettelegging for næringslivet er viktig for å gjøre et sted attraktivt.

Forskerne har også sett på hva det har blitt av de som var 15 år i 1985-1989. Hvor bor de i dag? Nord-Østerdalen har med over 50 prosent de fleste utflyttere. Lillehammer og Hamar er regionene man flytter tilbake til og Gjøvik har størst andel bofaste av de forskjellige regionene.