hytter i fjellområder

Hytter i fjellområder

-Bruk og vernpolitikken i fjellområdene har til nå handlet om gode intensjoner, og i liten grad blitt omsatt til praktisk politikk, sier fjellforsker Kjell Overvåg i dag på konferanse Forskning i friluft på Lillehammer. Han har de siste tre årene jobbet med et forskningsprosjekt som fokuserer på utfordringene til en fjellpolitikk.

Overvåg mener at det har skjedd en del på dette området i form av den mye omtalte Fjellteksten, stortingsmeldinger og prosjekter. Men det spørs om det er nok, eller det riktige, hvis man ønsker å oppfylle intensjonene om å bedre bruke  natur- og kulturressursene som grunnlag for sysselsetning og bosetting i fjellbygdene? –Nei, svarer han, og legger fram fire punkter som kan brukes til bedre praksis: utarbeiding av et overordnet politisk dokument som går på tvers av sektorene, gjennomgå bestemmelser og reguleringer, en mer integrert forvaltning og mer kunnskap.

Forskning i friluft er en konferanse rettet mot forskere, offentlig forvaltning, universiteter og (høg)skoler, frivillige organisasjoner og alle som har interesse for friluftsforskning. I friluftslivets år avholdes den for femte gang.  I to dager holdes det nesten 40 foredrag av forskjellige institutter, høgskoler og politikere. Du kan følge den direkte her.

I går snakket villreinforsker Hans Olav Bråtå på samme konferanse om regionale planer for fjellområder med villrein.

I den nyeste utgave av tidsskriftet UTMARK kan du lese mer om problemstillingen. Du kan også følge UTMARK på Facebook.

Fjellforskerne samlet seg nylig i et eget nettverk, hjemmesiden deres finner du her.