Nye tall fra SSB viser at stadig flere foreldre går fra hverandre- og at stadig flere barn har delt bosted. Det har vært flere mediaoppslag om dette de siste dagene, men det stemmer  ikke at det de siste 10 årene ikke har blitt forsket på hvordan barn opplever å pendle mellom to hjem.

Sosiolog Tonje Lauritzen fra Østlandsforskning skrev i 2014 om nettopp disse barna, i sin doktorgradsavhandling «Barns hjem mellom to hushold. En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold».
Den omhandler ikke bare barn med delt bosted, men barn med ulike samværsordninger. Hun konkluderer med at uansett samværsordning har det konsekvenser for barns hverdagsliv ved at de beveger seg mellom flere hus, skifter familier og nettverk, og der er på korte eller lange reiser. Pendlingen mellom foreldre, familie, ulike hjem og selve reisen har betydning for hvor og hvordan de føler seg hjemme. Hun skrev nylig om dette i blant annet nettavisa forskning.no.
Boka ‘Delt bosted for barn’ av Skjørten, Barlindhaug og Lidèn fra 2007 omhandler både barns og foreldres erfaringer med delt bosted.