Gøy på landet? Distriktskampanjen

Vinteren 1988 ble Distriktskampanjen gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet. I denne rapporten har vi samlet en del systematiske data om hvordan kampanjen forløp lokalt og hvordan aktørene som...

Primær- og sekundærnæringene i Gjøvik

Rapporten oppsumerer situasjonen i primær- og sekundærnæringene i Gjøvik og analyserer aktuelle utviklingsmuligheter. Notatet er ett av flere grunnlagsarbeid for utvikling av en næringsstrategi for Gjøvik kommune.