Prosjektet er en oppfølging av Ivar Austengs kartlegging av kostnadsvariasjoner ved sykehusene i Hedmark. Gjennom prosjektet tas det sikte på å avklare om det er interne eller eksterne faktorer som forårsaker kostnadsvariasjonene.

Bestill rapport

Kostnadsstrukturen ved somatiske sykehus i Hedmark | (rapportnr. 198906)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X