Videregående opplæring i Oppland

Rapporten er en gjennomgang av status for det videregående opplæringssystemet i Oppland. Den peker på en del sentrale utviklingstrekk i de siste åra, og analyserer endringer som skjer i rammebetingelsene...

Noen tanker om næringsutvikling i Hedmark

Rapporten presenterer noen synspunkter på hva som endel sentralt plasserte personer i fylket seg på som styrker og svakheter såvel som muligheter og trusler for næringsutvikling i Hedmark.