Noen tanker om næringsutvikling i Hedmark

Rapporten presenterer noen synspunkter på hva som endel sentralt plasserte personer i fylket seg på som styrker og svakheter såvel som muligheter og trusler for næringsutvikling i Hedmark.

Innlandsnorge på vei mot kunnskapssamfunnet?

Rapporten gir en gjennomgåelse av kunnskapssituasjonen i Hedmark og Oppland; FoU, høyere undervisning, konsulentsektoren og kompetansesentra. Rapporten drøfter også hvordan slike institusjoner kan bidra til regionale utviklingsprosesser. Begrepet kvartærnæring brukes...