Denne rapporten er basert på en delstudie under sosialhjelpsprosjektet. Det er en kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn som vi har intervjuet om dees totale livssituasjon. Vi har særlig fokusert på sammensetningen av gruppen, på de konsekvenser arbeidsledighet har for dem, og på strategier de bruker for å hanskes med arbeidsledigheten. Variasjonsbredden i gruppen er stor. Vi har ikke funnet et overforbruk av sosialhjelp blant informantene, snarere et par eksempler på underforbruk.

Bestill rapport

Vi er alle forskjellige . En kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn i to Mjøskommuner. | (rapportnr. 198733)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X