«… hadde jeg visst hvor interessant dette yrket er, så hadde jeg gjort det for mange år siden». Følgeevaluering av det nasjonale prosjektet Menn i helse.

Denne rapporten omhandler følgeevalueringen av det nasjonale prosjektet Menn i helse. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet Nav-ytelse med mål om å bli helsefagarbeider. Følgeevalueringen har gått fra 2016-2018 og er gjennomført på oppdrag fra KS. Hensikten med følgeevalueringen er å få frem ulike perspektiver og erfaringer… Les mer »

Vi er alle forskjellige . En kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn i to Mjøskommuner.

Denne rapporten er basert på en delstudie under sosialhjelpsprosjektet. Det er en kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn som vi har intervjuet om dees totale livssituasjon. Vi har særlig fokusert på sammensetningen av gruppen, på de konsekvenser arbeidsledighet har for dem, og på strategier de bruker for å hanskes med arbeidsledigheten. Variasjonsbredden i gruppen… Les mer »

Kvinneflukten – en saga blott? Kartlegging av flyttestrømmer og flyttemønstre i sju innlandsregioner

I denne rapporten er flyttemønsteret til to grupper av årskull i innlandet kartlagt og analysert. Resultatene viser at seks av sju distriktsregioner taper flere menn enn kvinner. Mens utviklingen går i retning av redusert netto fraflytting blant kvinner, så øker netto fraflytting blant menn. Grunnen til dette er hovedsakelig at andelen mannlige nykommere er redusert,… Les mer »