Notatet beskriver de åtte lokale telematikkprosjektene som er med i forskningsprosjektet. Med det mål å se nærmere på mulighetene for å gjøre forsøk for fellesprosjektet.

Bestill rapport

Telematikksentra i utbyggingskommuner – tjenesteprofil | (rapportnr. 198801.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X