Fjernarbeid er ofte kjennetegnet ved at arbeidet er geografisk atskilt fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, og at koordinering og kommunikasjon skjer ved hjelp av telekommunikasjon og datateknologi (telematikk). Det finnes mange beskrivelser av trender som peker på at fjernarbeid vil øke i omfang. Begrunnelsen er av ulik karakter, fra mer teknologideterministiske antagelser om at den nye teknologien vil drive fram fjernarbeid som arbeidsform., til mer sammensatte forklaringer som tar med sosio-økonomiske faktorer i tillegg. Fjernarbeid rokker ved en grunnleggende forståelse av hva en organisasjon egentlig er. Fjernarbeid vil kunne sees som både et strukturrelt og sosiokulturelt fenomen. Videre vil fjernarbeid kunne påvirke maktstruktur, og være et resultat av politiske beslutninger. Hittil har optimistiske anslag på fjernarbeidets vekst og omfang ikke blitt virkelig. Det finnes fortsatt mange forhold som taler i fjernarbeidets disfavør, hvis man tenker på fjernarbeid som en totalløsning. Fjernarbeid som en fleksibel ordning mhp arbeidssted, der man sitter noen dager hjemme eller ved et lokalt arbeidskontor, kan derimot ha mer for seg.

Bestill rapport

Fjernarbeid? Hva? Hvorfor? Hvordan? | (rapportnr. 199220)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 145,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X