Framtidskommunen

Notatet beskriver overgangen fra utbyggingskommune til omstillingskommune, påpeker en del «trender» (eksterne og interne) som vil påvirke kommunens utvikling – og skisserer noen strategier for å realisere framtidskommunen.

Fjernarbeid? Hva? Hvorfor? Hvordan?

Fjernarbeid er ofte kjennetegnet ved at arbeidet er geografisk atskilt fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, og at koordinering og kommunikasjon skjer ved hjelp av telekommunikasjon og datateknologi (telematikk). Det finnes mange beskrivelser av trender som peker på at fjernarbeid vil øke i omfang. Begrunnelsen er av ulik karakter, fra mer teknologideterministiske antagelser om at den nye teknologien vil… Les mer »

Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 – 1993 og geografiske forskjeller

Rapporten summerer opp befolkningens fritidsvaner med basis i data fra en rekke spørreundersøkelser, og ser spesielt på eventuelle endringer i perioden 1970 – 1993, og lokale og regionale forskjeller i fiskevanene. Det ble avdekket små tidsmessige endringer, men tildels store lokale og regionale forskjeller i folks fiskevaner. By-land, nord-sør og kyst- innlandsdimensjonene innvirket på folks… Les mer »