Notatet beskriver overgangen fra utbyggingskommune til omstillingskommune, påpeker en del «trender» (eksterne og interne) som vil påvirke kommunens utvikling – og skisserer noen strategier for å realisere framtidskommunen.

Bestill rapport

Framtidskommunen | (rapportnr. 198811.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X