Mellom fag og folk. En studie av lederrollen i Mattilsynet

Rapporten oppsummerer en studie av lederrollen i Mattilsynet etter omorganiseringen til Det moderne Mattilsynet i 2015.  Det er gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere knyttet til tre avdelinger/seksjoner. Det er også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. Studiet oppsummerer at det er oppnådd positive effekter på samarbeid og utnytting av ressurser på tvers, men… Les mer »

Kreativitet i organisasjoner. En teoretisk drøfting.

Teoretisk drøfting av kreativitet og omstilling i organisasjoner i lys av begreper fra ledelsesteori og kognitiv psykologi. Teoretisk notat i forbindelse med prosjektet «Innovasjonsutvikling i verkstedindustrien».

Framtidskommunen

Notatet beskriver overgangen fra utbyggingskommune til omstillingskommune, påpeker en del «trender» (eksterne og interne) som vil påvirke kommunens utvikling – og skisserer noen strategier for å realisere framtidskommunen.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjoner i organisasjonsstrukturer, prosesser og organisasjonsformer

Notatet tar for seg noen overordnede aspekter med mulige virkninger av IKT på organisasjonsstruktur og -prosesser samt nye organisasjons- og arbeidsformer som fjernarbeid, virtuelle organisasjoner og fleksible kontorløsninger. Den antagelig største betydningen i påvirkning på organisasjoner er i forhold til kommunikasjon. Det blir et større antall medier å forholde seg til, og det blir viktig… Les mer »