Rapporten oppsummerer en studie av lederrollen i Mattilsynet etter omorganiseringen til Det moderne Mattilsynet i 2015.  Det er gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere knyttet til tre avdelinger/seksjoner. Det er også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. Studiet oppsummerer at det er oppnådd positive effekter på samarbeid og utnytting av ressurser på tvers, men der er potensiale for utvikling og forbedring på flere områder i det videre arbeidet med å nå målene i arbeidsgiverstrategien. 

Bestill rapport

Mellom fag og folk. En studie av lederrollen i Mattilsynet | (rapportnr. 201813)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 290,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X