Forstudien trekker opp rammer for et markedsforskningsprosjekt over tre år. Prosjektet skal hvert av årene systematisk formidle strategisk informasjon om status og utviklingstrekk i reiselivsmarkedet til reiselivsnæringen i Oppland samt fylkeskommunen og kommunene. Det siktes mot en ordning som kan bli permanent, og eventuelt også yte tjenester utover Oppland fylke. Det skisseres en ordning med basis i det reiselivsfaglige miljø i Lillehammer, og som består av to hoveddeler: En datagenererings- og tolkningsdel i forskningsmiljøet, og en formidlingsdel gjennom seminarer e.l. i regi av næringen selv. Ordningen skal gradvis utbygges i prosjektperioden. Delt finansiering fra fylkeskommunen og næringen.

Bestill rapport

Fra undring til beslutning – markedsdata for reiselivet i Oppland | (rapportnr. 199717)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X