Framtidskommunen

Notatet beskriver overgangen fra utbyggingskommune til omstillingskommune, påpeker en del «trender» (eksterne og interne) som vil påvirke kommunens utvikling – og skisserer noen strategier for å realisere framtidskommunen.