Telematikk og regional utvikling – forprosjekt

Rapporten inneholder resultater fra en kartlegging av telematikkvirksomhet. Med spesiell vekt på de muligheter denne teknologien åpner for i sammenheng med regional utviklingsproblematikk, fjernundervisning og fjernarbeid.

Telematikksentra i utbyggingskommuner – tjenesteprofil

Notatet beskriver de åtte lokale telematikkprosjektene som er med i forskningsprosjektet. Med det mål å se nærmere på mulighetene for å gjøre forsøk for fellesprosjektet.

Anvendelse av informasjonsteknologi i bedrifter i distrikts-Norge

Rapporten som er første delrapport i prosjektet «Telematikk og regional utvikling», summerer opp erfaringer fra bruk av IT og moderne telekommunikasjonstjenester i 20 bedrifter. Undersøkelsesbedriftene ligger i Engerdal og Tynset.

Næringslivet og telematikksenteret på Jevnaker. Delrapport 1.

Delrapporten omhandler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant det lokale næringsliv på Jevnaker, hvor målsettingen er å studere bruken av senteret og årsakene til bruk/ikke bruk.

Håndbok for lokal telematikkutvikling

Dette er ei håndbok for alle som ønsker å arbeide med det å utvikle nye arbeidsplasser eller kompetanse i distriktene med utgangspunkt i ny informasjonsteknologi eller telematikk. Boka er beregnet på brukere som kommunale tiltaksarbeidere, planleggere, lokale etablerere, DU, fylkeskommunene og involverte departementer. Formålet med håndboka er å gi disse brukerne og deres medspillere innsikt… Les mer »