Dette er ei håndbok for alle som ønsker å arbeide med det å utvikle nye arbeidsplasser eller kompetanse i distriktene med utgangspunkt i ny informasjonsteknologi eller telematikk. Boka er beregnet på brukere som kommunale tiltaksarbeidere, planleggere, lokale etablerere, DU, fylkeskommunene og involverte departementer. Formålet med håndboka er å gi disse brukerne og deres medspillere innsikt i både de muligheter og de begrensninger som eksisterer i lokale telematikkprosjekt, samt opplysninger om organisering av den samme typen prosjekter.

Bestill rapport

Håndbok for lokal telematikkutvikling | (rapportnr. 198827)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X