Rapporten inneholder resultater fra en kartlegging av telematikkvirksomhet. Med spesiell vekt på de muligheter denne teknologien åpner for i sammenheng med regional utviklingsproblematikk, fjernundervisning og fjernarbeid.

Bestill rapport

Telematikk og regional utvikling – forprosjekt | (rapportnr. 198620)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X