Svein Bergum

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Svein Bergum har 16 publikasjoner på ostforsk.no.

Evaluering av Arena- prosjektet Trådløs Framtid

Arena-prosjektet Trådløs Framtid (TF) sin målsetting har vært å øke konkurransekraften for bedrifter i denne bransjen gjennom økt samhandling, samt også å få utviklet selve bransjen i Norge. TF omfatter nå over 200 deltakere. Det...

Evaluering av ANSA

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Østlandsforskning gjennomført en evaluering av ANSA. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden oktober til desember 2007. I evalueringen er det benyttet metodetriangulering. Rapporten baserer seg på analyser av en spørreundersøkelse til...

Innovasjonshus Hamar – Et forprosjekt

Dette forprosjektets formål har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvorfor og hvordan et Innovasjonshus kan bedre samordning og kunnskapsoverføringer for å fremme næringsutviklingsarbeidet og verdiskapingen i Hedmark. I dette notatet beskriver vi teorier for samlokalisering...

Digitale Gardermoregionen: målsettinger og status

Notatet dokumenterer Digitale Gardermoregionen som strategisk prosjekt for regional utvikling og interkommunalt samarbeid. Notatet omhandler spørsmål om målsettinger, planer, organisering og status, kost/nytte vurderinger og langsiktige muligheter.