Tre foreløpige scenarier for prosjektet «Kommunene i framtida». Hvordan kommunesektorens utvikling mot år 2012 kan tenkes hvis likhets- , effektivitets- eller frihetsverdiene ved lokalt selvstyre blir toneangivende

Bestill rapport

Kommunene i framtida, likhet, effektivitet eller frihet? | (rapportnr. 198909.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X