Østlandsforsknings prosjekt om Kommunesektorens framtid bygde på en rekke arbeidspakker som til sammen ga grunnlaget for å utforme scenarier for kommunenes framtid. Dette ØF-notatet bygger på en arbeidspakke skrevet av professor Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Lillehammer, som bar tittelen Langsomt ble kommunene til – de lange linjer. Arbeidspakken rekapitulerer den kommunale utviklingen fra 1937 og fram til i dag, og utgjør sammen med de andre arbeidspakkene grunnlaget for å utforme tre alternative scenarier for kommunesektoren fram til 2037 – det året da det er 200 år siden formannskapslovene ble vedtatt.

Bestill rapport

Langsomt ble kommunene til – de lange linjer | (rapportnr. 201109)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X