Kommunene i framtida, likhet, effektivitet eller frihet?

Tre foreløpige scenarier for prosjektet «Kommunene i framtida». Hvordan kommunesektorens utvikling mot år 2012 kan tenkes hvis likhets- , effektivitets- eller frihetsverdiene ved lokalt selvstyre blir toneangivende

Primær- og sekundærnæringene i Gjøvik

Rapporten oppsumerer situasjonen i primær- og sekundærnæringene i Gjøvik og analyserer aktuelle utviklingsmuligheter. Notatet er ett av flere grunnlagsarbeid for utvikling av en næringsstrategi for Gjøvik kommune.

Kommunesektorens framtid 2012-2037

Prosjektet gjennomgår i del 1 ulike utfordringer og drivkrefter for kommunesektoren, som legges til grunn for konstruksjonen av alternative scenarier for den neste 25 årene: 2012-2037. I del 2 drøftes handlingsmuligheter framover i form av tre scenarier

Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Prosjektet gir en analyse av befolkning- og næringsutvikling i Ringsaker, 1995-2008. På bakgrunn av denne fremstillingen tegnes det to alternative scenerier: Ett som innebærer en forlengelse av de trendene vi har observert de siste årene, og ett som representerer et alternativ med trendbrudd og nye muligheter.