Det er foretatt en gjennomgåelse og oppsummering av prosjektvirksomheten i Oppland og drøftet noen forhold det bør legges vekt på ved videreføring av virksomheten.

Bestill rapport

Organisering og gjennomføring av PTD-prosjekter i Ottadalen | (rapportnr. 198907.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X