Det er foretatt en gjennomgåelse og oppsummering av prosjektvirksomheten i Oppland og drøftet noen forhold det bør legges vekt på ved videreføring av virksomheten.

Bestill rapport

Organisering og gjennomføring av PTD-prosjekter i Ottadalen | (rapportnr. 198907.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X